SNAPPET:
 
Dit schooljaar zijn we voor de groepen 4 t/m 8 voor rekenen en spelling gestart met Snappet gestart.
Snappet is een digitale leeromgeving die ingericht is op de meest gebruikte leermethodes die beschikbaar zijn. Snappet heeft de verwerkingsstof uit diverse methoden verwerkt tot digitale leeropgaven die leerlingen maken op de voor hen speciaal ingerichte tablet.

De leerkracht geeft eerst instructie aan de hand van de methode en laat daarna de kinderen met Snappet de verwerkingsstof maken. De leerkracht bepaald hier het niveau en geeft vervolgens diverse mogelijkheden tot (in)oefening op eigen niveau en te werken aan hun eigen leerdoelen.

Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het maken van een opgave waardoor zij meteen weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt. Leerkrachten krijgen door het gebruik van Snappet direct en continue inzicht in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en van de hele groep. Deze feedback kan direct worden ingezet om het leerproces te verbeteren.  Op de tablet verdienen de leerlingen sterren, aangepast aan hun niveau voor de goede antwoorden. Dit motiveert om meer werk te maken.

Daarnaast heeft het verwerken van de leerstof op een tablet voor kinderen met een leesprobleem of met dyslexie het voordeel  dat de tablet ook kan voorlezen; zo worden de leerlingen ook auditief ondersteund.
De komende periode volgen de leerkrachten en de intern begeleider diverse scholingen voor het werken met Snappet.

Meer informatie over Snappet is terug te vinden op de site van Snappet: www.snappet.org.