Coöperatief Leren:

 

De Mariaschool is in schooljaar 2015-2016 gestart met de implementatie van het werken met Coöperatieve Leerstrategieën met als doel om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Samenwerken is bovendien een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Coöperatief werken is een goede manier om deze vaardigheid in de praktijk te oefenen. In de kleutergroepen beginnen we al met coöperatieve werkvormen.
Leerlingen leren met en van elkaar. Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden. Verschillen tussen leerlingen worden benut: De 'sterke' leerlingen zijn model voor de 'zwakkere' leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterke’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven. Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen. Om coöperatieve leerstrategieën succesvol in een klas te implementeren zijn er zeven sleutels:

·         Didactische structuren

·         Teams

·         Klassenmanagement

·         Klasbouwers 

·         Teambouwers

·         Sociale vaardigheden

·         Basisprincipes GIPS