VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG    
      
               
                                    
De organisatie van de voor- en naschoolse opvang (ook wel buitenschoolse opvang (bso) genoemd) wordt verzorgd door Nummereen Kinderopvang. Op onze school is er zowel voor- als naschoolse opvang. De voorschoolse opvang heeft plaats van 7.30 tot 8.15 uur en de naschoolse opvang is geopend tot 18.30 uur. De bso is 52 weken per jaar geopend, ook tijdens vakanties en op studiedagen. Het activiteitenaanbod is gestoeld op de pijlers cultuur, natuur, sport & spel en techniek. Elke dag na school zijn er uiteenlopende activiteiten. Maar natuurlijk is er ook voldoende ruimte om vrij te spelen. Op de website van Nummereen Kinderopvang (www.nummereen.com) is meer informatie te vinden. Ook aanmelden voor voor- en naschoolse opvang kan via de website. 

Op vastgestelde momenten wordt de samenwerking tussen de Mariaschool en Nummereen geŰvalueerd. De MR wordt ook bij de evaluatie betrokken. Op deze manier geven we de bso een integrale plaats binnen de Mariaschool.